منوی صبحانه

منوی پذیرایی صبحانه

ردیف

فهرست

1

صبحانه شامل: چای، پنیر، کره، عسل یا مربا، هندوانه، تخم مرغ آب پز، عدسی، شیر گرم و سرد، مغز گردو، خرما، برش خیار و گوجه، نان سنگک، نان تافتون، نان فانتزی شامل: تست جو، شیرمال، برجین و آبمیوه

2

صبحانه شامل: چای، کره، پنیر، مغز گردو، سبزی خوردن، انواع ژامبون، حلیم، انواع نان سنتی و فانتزی، آبمیوه

3

صبحانه شامل: چای، کره، پنیر، مغز گردو، عسل، شیر، انواع نان سنتی و فانتزی، عدسی و آبمیوه

4

سرویس کامل پذیرایی صبحانه

5

میهماندار